Miasto Ł – Łódzka Gazeta Społeczna

Fundacja SPUNK wydaje Łódzką Gazetę Społeczną „Miasto Ł” od ponad czterech lat. Co miesiąc piszemy o sprawach ważnych dla Łodzi (i nie tylko) – o edukacji, kulturze, środowisku, o smogu i masowych wycinkach drzew, o komunikacji miejskiej, o mieszkaniach i eksmisjach, o inicjatywach lokalnych, festiwalach i dziesiątkach ludzi, którzy codziennie działają na rzecz swojego miasta.

„Miasto Ł” to obecnie jedyny tego typu miesięcznik w Polsce, oparty wyłącznie na dziennikarstwie obywatelskim i dużym zaangażowaniu wolontariackim. Gazetę tworzą nie tylko kolegium redakcyjne i osoby z nami współpracujące, ale każdy łodzianin czy łodzianka, każda osoba, która ma coś do powiedzenia i robi to na naszych łamach.

Misja

Naszym głównym celem jest pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców i mieszkanek Łodzi oraz zwiększenie ich zaangażowania w życie publiczne, w szczególności grup defaworyzowanych i wykluczonych z medialnych dyskusji. Zależy nam na tym, aby osoby zaangażowane w dziennikarstwo obywatelskie zaczęły mówić w swojej sprawie swoim głosem i ze swojego punktu widzenia. Zależy nam również na przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się mowy nienawiści i dyskryminacji związanej z położeniem społecznym i ekonomicznym, z orientacją psychoseksualną, wyznaniem religijnym, przynależnością narodową czy etniczną, a nawet preferowanym środkiem transportu drogowego. Dla twórców i twórczyń gazety istotne jest ponadto promowanie lokalnych inicjatyw przyczyniających się do wzmacniania społecznych więzi, do “rewitalizowania” łódzkiej tożsamości oraz odzyskiwania i opowiadania zapomnianych lokalnych historii. Równie ważnym aspektem naszych działań jest monitorowanie i nagłaśnianie spraw mających bezpośredni związek z aktualną i przyszłą jakością życia w mieście Łodzi.

Nakład:
10 000 egzemplarzy

Gazeta jest kolportowana na terenie Łodzi w następujących miejscach: miejskie biblioteki publiczne, ośrodki i domy kultury, muzea, kawiarnie i kluby w centrum Łodzi, Urząd Miasta Łodzi, Urząd Marszałkowski. 

Naszymi partnerami w projekcie są:

  • Poziom Wyżej, ul. Piotrkowska 56
  • Go Hostel, ul. Rewolucji 1905 r. 48
  • Lapis Bis, ul. J. Kilińskiego 210
  • Studenckie Radio „Żak” Politechniki Łódzkiej, al. Politechniki 7

Możesz nas wesprzeć dokonując darowizny:
Fundacja Spunk
Nr konta: 83 1750 0012 0000 0000 3823 8337 Raiffeisen Polbank
W tytule: „Darowizna na Miasto Ł”.

 

Zapraszamy na stronę: www.miastol.pl oraz na www.facebook.com/MiastoL.

Działania gazety w poprzednich latach:

05.2015 – 11.2016 – były realizowane w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

10.2013 – 12.2014 – były współfinansowane przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i współfinansowany. Naszymi partnerami byli: WOZ, Die Wochenzeitung, Lappi, tue d’Augen uf, Stowarzyszenie Homo Faber i Stowarzyszenie Tkalnia.