Edukacja seksualna

Mając stały kontakt z młodzieżą dostrzegamy i poznajemy ich potrzeby. Jedną z najważniejszych jest swobodny dostęp do rzetelnej, najnowszej wiedzy z zakresu edukacji seksualnej. Zapotrzebowanie na takie zajęcia zgłaszają nam nie tylko uczniowie gimnazjów i liceów, ale również szkolni pedagodzy, psychologowie i rodzice. 

Przy wsparciu psychologów, pedagogów, ginekologów i seksuologów, stworzyliśmy program zajęć dydaktycznych dotyczących edukacji seksualnej, który traktuje tę problematykę całościowo: od jej biologicznego aspektu, przez psychologiczny do społecznego. 

Przekazujemy młodym ludziom wiedzę, jak podejmować odpowiedzialne, samodzielne decyzje, jak przewidywać niektóre z konsekwencji swoich działań, jak dbać o swoje zdrowie i jak nie dać się zmanipulować grupie rówieśniczej. Myślą przewodnią programu jest to, że seksualność to ważna strona ludzkiego życia i że należy o nią dbać mądrze i odpowiedzialnie.

Warsztaty z edukacji seksualnej są autorskim programem stworzonym przez Aleksandrę Dulas i Annę Jurek. Przy udoskonalaniu programu pracują wszystkie edukatorki i wszysycy edukatorzy Fundacji. 

Więcej o programie edukacji seksualnej, osobach prowadzących zajęcia i prowadzonych działaniach można znaleźć tutaj:

Fundacja SPUNK, Profilaktyka ciąż… 2016-2018, opis projektu

Fundacja SPUNK, Profilaktyka ciąż wsród nastolatek, spis zagadnień 2016-2018

Fundacja SPUNK, ulotka dla rodziców

Rekomendowani edukatorzy i edukatorki

Tak! dla edukacji seksualnej, opis szkolenia

Fundacja SPUNK, spis działań 2010 – 2017

———————————————————————————————————————————–

Kwestia, czy edukacja seksualna jest potrzebna w szkołach, została rozstrzygnięta na szczeblu międzynarodowym m.in. podczas Światowej Konferencji na Rzecz Ludności i Rozwoju (Kair, 1994) oraz IV Światowej Konferencji na Rzecz Kobiet (Pekin, 1995). Polska uczestniczyła w obu konferencjach i zobowiązała się do realizowania ich postanowień. Według nich szkolna edukacja seksualna powinna być szczególnie wrażliwa na równość płci i tożsamość seksualną oraz ułatwiać zrozumienie płci przeciwnej.
Zagadnienia związane z edukacją seksualną w Polsce stały się przedmiotem troski powstałego w styczniu 2009 r. „Porozumienia na rzecz upowszechnienia edukacji seksualnej dzieci i młodzieży w polskiej szkole” podpisanego przez kilkanaście organizacji i takie autorytety jak seksuolodzy prof. Zbigniew Izdebski, prof. Zbigniew Lew-Starowicz. Apelują oni, by szkolna edukacja seksualna dzieci i młodzieży była obowiązkowa.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami, które dotyczą tej kwestii:

WHO BZgA Standardy edukacji seksualnej

Porozumienie na rzecz upowszechniania edukacji seksualnej dzieci i młodzieży w polskiej szkole

Założenia i cele edukacji seksualnej. Przewodnik

Deklaracja Praw Seksualnych